Úvod

aneb Jak správně vybrat bazén

Než začnete stavět bazén, pročtěte si tento web. Pravděpodobně ušetříte nemálo peněz.

Web je především určen stavebníkům a investorům z řad laiků. Přináší odpovědi na základní otázky týkající se výběru, výstavby a údržby bazénů, na jejichž základě si čtenář může utřídit své představy a možnosti a reálně si stanovit cíl. Autor čtenáře postupně provází jednotlivými kroky na cestě k pořízení bazénu. Začíná návodnými otázkami, díky kterým čtenář zjistí, jaký bazén vlastně potřebuje a proč. Dále se zaměřuje na samotný výběr bazénu, popisuje jednotlivé druhy, jejich vhodné umístění, zastřešení apod. Navazuje podrobně zpracované pojednání o konstrukcích a tvarech bazénů, povrchové úpravě bazénu a jeho okolí. V dalších částech autor rozebírá barevné řešení vnitřního povrchu bazénu, způsoby proudění vody a další praktické problémy. Čtenář se také doví vše potřebné o úpravě vody v bazénu a provozu bazénu.

Tento web se nezabývá řešením velkých veřejných plaveckých areálů, které by měly být investovány profesionály. Je určen pro soukromé investory, aby se mohli orientovat v oblasti výstavby a provozu bazénů. Také podrobněji nepopisuje nadzemní fóliové bazény, které nejsou trvalou stavbou. Web není typu „Udělej si sám“. Cílem textu je podat informaci o podmínkách pro zřízení a provozování nadstandardního vybavení domu. Chtěli bychom budoucí investory upozornit na požadavky, které bude údržba a provoz bazénu vyžadovat.