Legislativa

Téměř v každé publikaci této edice se autoři zmiňují o předpisech, které platí pro výstavbu nových objektů a změn stávajících staveb. Protože opakování je matkou moudrosti, je na závěr mého textu stručná informace o legislativních podmínkách pro navrhování, povolování a stavbu bazénů, které platí v době vzniku tohoto rukopisu (konec roku 2005) – naše poslanecká sněmovna právě schválila změnu stavebního zákona. Legislativní proces zatím není dokončen, proto z něho nic neuvádím. V novinách se o něm píše, že urychlí stavební řízení. Jako skeptik si myslím, že v našem zkorumpovaném prostředí si byrokracie a poslanci najdou způsob, jak zase přijít ke svým stříbrňákům.
Jsem si vědom toho, že čtenáři tuto kapitolu považují za nezáživnou. Chtěl bych jim přesto doporučit, aby našli odvahu prokousat se touto kapitolou. Z vlastní zkušenosti vím, že sám často úmyslně přeskakuji tento typ informací. Vracím se k nim většinou až když už je pozdě.
Zákony, normy a vyhlášky se v současné době velmi rychle mění a doplňují. Proto se dá předpokládat, že informace obsažené v této kapitole nebudou trvale platné a bude třeba ověřit jejich platnost podle doby, která uplyne od zpracování rukopisu.