Technologie bazénů

Součástí řešení trvalých bazénů musí být i prostor pro technologické zařízení – strojovny. Strojovny by měly být snadno přístupné jak pro kontrolu a údržbu zařízení, tak pro dopravu látek, které je pro provoz potřeba. Spouštět nádoby s chemikáliemi poklopem do podzemní šachty nemusí být příjemné a může být dokonce nebezpečné.
Bazén s přepadovými žlábky musí být navržen s nádrží pro akumulaci vody. Akumulace musí být tak velká, aby vyrovnala změnu objemu vody v bazénu při vstupu a výstupu osob z a do bazénu. Kromě toho musí mít takový objem, aby se umožnilo vyprání filtru. Akumulační nádrž musí mít hladinu pod úrovní přepadové hrany.
Čerpadla hlavního cirkulačního okruhu bazénu by měla být umístěna tak, aby sací potrubí bylo trvale zavodněno, bez ohledu na to, jestli je bazén vybaven skimmerem nebo přepadovým žlábkem. Čerpadla pro střední a malé bazény bývají provedena jako monoblok s lapačem vlasů. Když je sací hrdlo čerpadla nad hladinou vody, dochází při zanesení lapače k „utržení“ sloupce vody a čerpadlo je ohroženo chodem bez vody. Filtr a dávkování chemikálií může být umístěno nad hladinou vody v bazénu.