Ekonomické hledisko

Bazény jsou nevratnou investicí, která navíc vyžaduje nemalé provozní náklady. Náklady, které bude provoz bazénu vyžadovat, závisí na umístění bazénu (venkovní nebo vnitřní), na velikosti prostoru, který bazén zaujímá, na délce koupací sezóny a na jeho technickém vybavení, které souvisí s hodnotou počáteční investice. Aby se voda v bazénu udržela v dobré kvalitě, musí se během jeho využívání celodenně filtrovat a musí se do ní dávkovat potřebné chemické sloučeniny.
Venkovní nevyhřívaný a nezakrytý bazén se nevyplatí stavět v místě s nadmořskou výškou nad 450 m. Jen otužilec by v těchto klimatických podmínkách mohl bazén využívat déle než 20 dní za rok. Pro prodloužení sezóny venkovních bazénů se musí využívat doplňkový zdroj tepelné energie a zajistit zakrytí hladiny.
Nejnižší pořizovací náklady mají malé venkovní fóliové nadzemní bazény. Nevýhodou je jejich nízká životnost a většinou také snižují estetickou hodnotu okolí nemovitosti. Bazén se na zimu uklízí a uskladňuje v místě, kde nemrzne.
jezirko
Pro batolata stačí malý nafukovací bazén, ze kterého se voda každý den vylije. Pro větší děti se používá větší nadzemní fóliový bazén, který mohou používat dospělí, i když je takový bazén trochu větší vanou na zahradě. Jakmile odrostou, rodina přestane mít zájem plavat v kruhu o malém poloměru a fóliový bazén se může zlikvidovat.
Větší fóliové bazény s podpůrnou nosnou konstrukcí se ponechávají na místě celoročně, musí se však zakrýt a ochránit před poškozením mrazem a před znečistěním. Na jaře před začátkem koupací sezóny se musí celý bazén vypustit, pořádně vyčistit a vydezinfikovat.
Pro stavbu trvanlivějších venkovních bazénů se mohou použít moderní plastové i klasické materiály. Na trhu působí celá řada firem, které dodávají prefabrikované plastové bazény. Ty se mohou osadit do připravené stavební úpravy a po zasypání jsou rychle připraveny k provozu. Jiný systém využívá duté plastové konstrukční prvky se zámkem, ze kterých se dá sestavit nepravidelný tvar. Dutiny se vyplní betonem a vnitřní povrch bazénu tvoří silnostěnná fólie.
Nejtrvanlivější jsou betonové (většinou železobetonové) bazény, které se mohou obložit keramikou, opatřit nátěrem nebo se vyloží fólií.
Další možnosti nabízejí koupací jezírka. Působí esteticky velmi pěkně, dobře zapadají do krajiny a velice zajímavě oživí každou zahradu. Jejich nevýhodou jsou poměrně značné nároky na plochu a na objem vytěžené zeminy. Jezírko se nedá udělat moc malé. Jezírko je osázeno vodními rostlinami většinou i několika rybami, které pomáhají udržet potřebnou kvalitu vody. Chemické prostředky pro úpravu kvality vody se nedají používat, aby se neohrozil život ve vodě. Zvyšuje-li se teplota vody, klesá rozpustnost kyslíku ve vodě, doplňuje se úpravna vody provzdušováním. Dodávka vzduchu v zimě zamezí zamrznutí hladiny (obr. 1). V horkých dnech se dá očekávat silný rozvoj řas ve vodě.
Investičně i provozně nejnáročnější jsou kryté bazény s celoročním provozem, které jsou součástí nemovitosti. Voda v bazénu by měla být asi 28 až 29C teplá, vzduch v prostoru nad bazénem má mít teplotu alespoň o 1C vyšší. Krytý bazén v rodinném domě by měl být vybaven obdobným zařízením, jakým jsou vybaveny velké veřejné bazény. Jednotlivá zařízení se nemohou zmenšit pod určitou velikost. Řešení vychází z představ stavebníka o vzhledu bazénu a prostoru kolem něj a jeho finančních možnostech. Nejčastěji se takové bazény provádějí ze železobetonu, protože jejich konstrukce navazuje na základy stavby.

zamrznuti hladiny

Kombinovat betonové konstrukce s plastovými je nevhodné, protože plasty mají 6 až 10 krát větší tepelnou roztažnost než klasické stavební konstrukce. Povrchová úprava se provádí keramickým obkladem, i když se někdy používá i silnostěnná fólie.
Ekonomické hledisko je nejdůležitější kriterium, které výstavbu bazénu podmiňuje. Bohužel se nedá vytvořit jednoduchá tabulka, ze které by se dalo snadno odvodit, jaký je poměr nákladů mezi jednotlivými alternativami. Každá taková stavba je svým způsobem jedinečná. Začíná to kvalitou základové spáry, objemem výkopu a tvarem terénu, pokračuje rozsahem a provedením zasklení, výškou bazénové haly, umístěním strojovny a v neposlední řadě velikostí bazénu i požadovaným efektem jeho povrchových úprav.
V tabulce č. 1 jsou uvedeny velmi přibližně investiční náklady na několik velikostí venkovních bazénů se skimmerem a předpokládané roční náklady na jejich provoz (v cenách roku 2005) v běžných podmínkách zakládání. Pro vnitřní bazény se skimmerem obdobné velikosti je v tabulce 2 zahrnuto odvlhčení bazénové haly, pevné zasklení bazénové haly a její světlou výškou 2,5 m. Skutečné náklady se budou lišit podle individuálního řešení jak vlastního bazénu, tak podle řešení nejbližšího okolí bazénu, které na bazén navazuje. Bazény s přepadovými žlábky vyžadují navíc náklady na zřízení akumulační nádrže.

Tab. 1 Porovnání investičních a provozních nákladů různých venkovních bazénů, – nezakrývané, nevyhřívané, 80 dní provozu

konstrukce bazénu plocha [m2] objem vody [m3] investiční náklady (Kč) provozní náklady (Kč)
fóliový nadzemní 16 18 75 000 4000
fóliový nadzemní 24 28 125 000 7000
plastový 16 18 210 000 4000
plastový 24 28 305 000 7000
plastová žebra, beton. výplň, fólie 16 18 320 000 4000
plastová žebra, beton. výplň, fólie 24 28 450 000 7000
železobetonový, fólie 16 18 380 000 4000
železobetonový, fólie 24 28 580 000 7000
železobetonový, keramický obklad 16 18 590 000 4000
železobetonový, keramický obklad 24 28 840 000 7000

Tab. 2 Porovnání investičních a provozních nákladů různých vnitřních bazénů – nezakrývané, vyhřívané, celoroční provoz (včetně místnosti)

konstrukce bazénu plocha [m2] objem vody [m3] investiční náklady (Kč) provozní náklady (Kč)
fóliový – nepoužívá se
plastový 16 18 1 550 000 85 000
plastový 24 28 1 750 000 145 000
plastová žebra, beton. výplň, fólie 16 18 1 960 000 85 000
plastová žebra, beton. výplň, fólie 24 28 2 150 000 145 000
železobetonový, fólie 16 18 2 350 000 85 000
železobetonový, fólie 24 28 2 650 000 145 000
železobetonový, keramický obklad 16 18 2 850 000 85 000
železobetonový, keramický obklad 24 28 3 280 000 145 000

Pozn. Velikost bazénové haly započtena světlou výškou 2,65m, rozměr místnosti o 1m větší než rozměr bazénu

Financování údržby bazénu není levnou záležitostí. Provozní náklady zahrnují napuštění vody do bazénu, dopouštění vody během provozu, ohřívání vody, náklady na provoz cirkulačního čerpadla (a čerpadel atrakcí nebo protiproudu), náklady na desinfekci vody, náklady na údržbu technologické části. Náklady je možné trochu snížit tím, že majitel omezí znečisťování vody ve svém bazénu. Investiční náklady na pořízení bazénů, doplňků a provozních materiálů se mohou výrazně lišit hlavně v závislosti na cenové politice, typu bazénu a regionu, ve kterém se bazén bude stavět. V případě srovnání stejných technologií může dojít k rozdílu až o 100%. Záleží také na tom, co v cenách jednotlivé firmy nabízejí a v jaké kvalitě. Stavebník by si měl podrobně prostudovat smluvní podmínky, rozsah dodávky a způsob údržby.
I když stavebník odloží výstavbu bazénu, protože chce nejdříve dostavět dům, měl by připravit potřebné podmínky pro budoucí dostavbu bazénu. Mezi tyto podmínky patří:

  • úprava stavby v místě budoucího bazénu
  • zajištění energie pro provoz úpravy vody a pro její ohřívání
  • zajištění dostatečné dodávky vody
  • příprava pro odvodnění
  • dostatek financí na provoz bazénu