Spádování okolí bazénu

Venkovní bazény by měly navazovat na okolní terén tak, že spádování povrchové úpravy okolo bazénu je směrem od okraje bazénu. Vnitřní bazény by měly mít podlahu vyspádovanou směrem k přepadovému žlábku za předpokladu, že technologické řešení rozvodů umožňuje vypustit vodu ze žlábku při čištění podlahy do kanalizace. Pokud to navržená technologie neumožňuje, musí být podlaha vyspádována od žlábků a voda z podlahy odváděna přímo do kanalizace. Spádování podlahy je velmi důležité ve všech prostorách, kde se chodí bosou nohou. Podlaha je vyhřívána podlahovým vytápěním. Voda, která zůstane na povrchu podlahy se vypařuje a v ní obsažené soli způsobující tvrdost vody se vyloučí ve formě vodního kamene. Na podlaze se postupně vytvoří povlak, který se nedá setřít, většinou se musí odstraňovat přípravky obsahujícími kyselinu. Některé podlahové krytiny a zejména kovové části příslušenství bazénu mohou být kyselinou poškozovány.