Výběr dodavatele

Realizaci stavby bazénu (a vlastně všech návazných profesí technických zařízení budov – dále jen TZB) může stavebník zajistit v podstatě dvěma základními způsoby. Prvním způsobem je zahrnout tyto práce do dodávky stavby. Stavební firma zhotoví a předá stavebníkovi celou fungující stavbu „na klíč“. Druhou možností je, že stavebník oddělí stavební činnosti od profesí TZB a jednotlivé profese si zadá sám. Obě metody mají svá úskalí. Metody mohou být různě kombinovány. Předpokladem efektivního vynaložení investice je dokonale definovaná smlouva s přesně stanovenými platebními podmínkami.