Armatury

Propojení bazénu a strojovny se provádí z plastového potrubí nebo z nerezu. Volně vedené potrubí ve strojovně a v chodbách kolem bazénu bývá z PVC-U, které se spojuje slepováním, nebo z polyetylénu typu HDPE, které se spojuje svařováním. Nerezové potrubí se spojuje buď svařováním nebo menší profily mechanickými lisovanými spoji. Nerezový materiál musí být takové kvality, aby byl odolný vůči bazénové vodě. Častou chybou návrhu nebo provádění potrubí, které se uloží do betonové konstrukce bazénu, je nevhodný výběr materiálu. Do betonové konstrukce se může použít buď nerezové potrubí nebo potrubí polyetylénové (HDPE). Pokud se do betonu osadí potrubí PVC-U a je-li jeho délka zabetonování větší než 0,5m, dochází někdy k poškození (přetržení) potrubí. PVC potrubí poměrně dobře přilne k betonu a je křehké. Pokud se v betonové konstrukci vytvoří trhlinka, ve většině případů se v tom místě poruší i trubka z PVC. Dodatečné těsnění nepřístupné poruchy je obtížně proveditelné a majitel bazénu se musí smířit s tím, že bazén bude ve větším či menším množství ztrácet vodu. Vzniku trhlin v potrubí PVC se může zabránit omotáním potrubí plstěnými pásy, kterými se potrubí PVC oddělí od betonu.
Nerezová ocel má přibližně stejnou tepelnou roztažnost jako betonová konstrukce a potrubí z tohoto materiálu má velkou pevnost, takže k poruchám dochází velmi zřídka. Polyetylenové potrubí má sice tepelnou roztažnost 10x větší než beton, ale při pohybu (smrštění) betonu dojde k protažení potrubí. Polyetylén je mnohem odolnější při namáhání tahem než potrubí z PVC. To znamená, že při vzniku trhlin (smrštěním betonu) v betonové konstrukci nedojde k porušení potrubí, ale k jeho odtržení od betonové konstrukce.
potrubi
Před průchodem potrubí stěnou nebo dnem ven z bazénu se před betonáží kolem potrubí (bez ohledu na použitý materiál) omotá botnající těsnění, které při zvýšení vlhkosti zvětší svůj objem a tím dotěsní případnou mezeru mezi vnějším povrchem potrubí a betonovou konstrukční vrstvou. Nejbezpečnější spojení pružného plastového materiálu k betonové konstrukci je osazení plastového potrubí do chráničky a jeho připojení obráceným přírubovým spojem (obr. 8).