Materiál a tvar bazénů

V současné době je možné navrhnout bazén prakticky v jakémkoli tvaru a z různých materiálů. Při volbě materiálu je třeba mít na paměti i životnost jednotlivých částí, které tvoří bazén. Každý stavebník snadno pochopí, že zabudovat do bazénové haly lehký fóliový bazén je nesmysl. Už ne každý je schopen pochopit, že osadit plastový prefabrikovaný bazén do železobetonové stavební konstrukce není optimální řešení. Výrobce bazénu se bude snažit různými výhodnými nabídkami o tom stavebníka přesvědčit. Výhodou může být rychlé vložení takové nádrže do stavby nebo do země a snadné a rychlé uvedení do provozu.
presah konstrukce
Pak už bude následovat jen výčet nevýhod:

  • velmi rozdílná tepelná roztažnost plastů a klasických navazujících stavebních konstrukcí (cca desetinásobná), proto se doporučuje, aby stavební konstrukce plastový bazén přesahovala (obr.5)
  • kratší životnost plastových konstrukcí (nepřesahuje 20 let – závisí na působení ultrafialového záření a způsobu stabilizace proti tomuto záření), bazén by měl být chráněn před působením světla zakrytím v době, kdy je bazén mimo provoz
  • problém s dopravou velkého prvku do stavby nebo na pozemek a časovým sladěním stavby domu a bazénu, obtížná výměna po skončení životnosti
  • tvarové omezení (bazény se většinou vyrábí v definovaných tvarech)
  • plasty mají tvarovou paměť a poškození povrchu se časem nevratně rozevírá.

Některé výše uvedené nevýhody se vztahují i na použití různých stabilizovaných fólií pro povrchové úpravy bazénu.
Na jednom ze seminářů o použití a výhodách plastových bazénů vystoupil stařičký pan profesor s následujícím sdělením: „Dámy a pánové, to co jsme zde slyšeli je jedna stránka mince. Vzpomeňte si na fakt, že kamenné pyramidy tu stojí tisíce let. A beton je kámen.“

venkovni zapusteny
Fóliové, do země zapuštěné bazény, jsou nejlevnější variantou plastových zahradních bazénů. Do připraveného výkopu se na štěrkopískovou drenážní vrstvu provede betonová podkladní deska, na kterou se montuje nosná část stěny z povrchově upraveného plechu. Zevnitř se natáhne PVC fólie, která bude sloužit jako vnitřní povrch bazénu. Zvenčí se provede zásyp suchou betonovou směsí a souběžně se postupně plní bazén vodou. Stavba vyžaduje poměrně přesné osazení jednotlivých prvků, aby se dobře vypnula fólie bazénu.
Dalším typem plastových bazénů jsou předem vyrobené laminátové bazény. Laminátové prvky se vyrábějí prosycováním skleněné tkaniny nebo rohože polyesterovou pryskyřicí. Laminát má dobré mechanické vlastnosti, je odolný vůči chemikáliím, které se používají při úpravě vody a dá se dobře probarvovat. Výroba je však velmi pracná, rozměry jsou podmíněny dopravními možnostmi a formou, kterou má k dispozici výrobce.
Polypropylénové bazény jsou samonosné bazény, které se dopravují k zákazníkovi v hotovém stavu. Bazény jsou svařovány do požadovaných tvarů, jejich výroba není závislá na formách. Protože jsou levnější než laminátové bazény, zvyšuje se jejich podíl na našem trhu. Při výběru bazénu ze svařovaného polypropylenu je důležité, aby si stavebník zjistil, jak kvalitní práci výrobce odvádí („garážoví“ výrobci nemívají dostatečné prostředky pro provedení kontroly svárů).

rucne ovladane
rucne ovladane
Tvar bazénu bude třeba přizpůsobit i vazbě na případné zakrytí hladiny vody bazénu. Na obrázku 6 je vidět zařízení pro zakrytí bazénu, které bylo dodatečně osazeno. Uschování krytu hladiny do konstrukce stěny je možné jen tehdy, když se s tím počítá již při návrhu bazénu. V konstrukci stěny musí být taková úprava, aby se tam mohl stočit celý kryt.

bedneni

Tvar bazénu, který se zakrývá (a zejména při osazení stabilního, elektricky ovládaného zařízení) by měl být jednoduchý, nejlépe obdélníkový.
Kombinaci betonových a plastových bazénů představují polystyrénové bazény. Polystyrénové tvárnice se spojují na zámek a sestavují se na betonovou základovou desku. Tvárnice se vylévají betonovou směsí, jsou použity jako ztracené bednění. Polystyrén má špatné mechanické vlastnosti a proto se musí jeho povrch ochránit omítkou před mechanickým poškozením.
Bazény tvárnicové jsou další variantou prefabrikované výstavby bazénů. Tvárnicové bazény umožňují zrychlení výstavby, ale omezují tvarovou variabilitu bazénu a podobně jako polystyrénové tvárnice vyžadují omítnutí stěn bazénu před jeho konečnou povrchovou úpravou.
Nejvýhodnějším materiálem z hlediska požadavku na tvar bazénu a životnost konstrukce jsou železobetonové konstrukce. Zhotovují se s vodostavebného betonu do předem provedeného bednění, ve kterém je uložena ocelová výztuž. Vodotěsnost konstrukce bazénu se zajišťuje správným návrhem pracovních a dilatačních spár a správným ošetřením betonu během jeho zrání. Do bednění se předem osazují prostupové kusy, tvarovky pro umístění svítidel a vodních atrakcí.
Řadu desetiletí se u nás používají celokovové bazény. Původně se prováděly ocelové bazény z černé oceli. Bazény se opatřovaly protikorozními nátěry. Během let se ukázalo, že žádné nátěry trvale neodstranily korozi oceli a z toho vznikající estetické závady prorůstáním rezavých skvrn nedostatečně aplikovaným nátěrem. Ocel není pro vodu s vyšším obsahem chloru nejvhodnější materiál. Každoroční nátěry konstrukce výrazně zvyšují provozní náklady.
bazeny-rozvod-vody
bazeny-rozvod-vody
V dnešní době se navrhují bazény ze specielní nerezavějící oceli. Materiál spojuje výhodu rychlé výstavby a prakticky neomezené trvanlivosti srovnatelné s konstrukcí betonovou s keramickým obkladem. Použitá nerezavějící ocel musí mít atest pro aplikaci na konstrukce bazénů s vodou s obsahem chloru. Nerezové bazény mohou mít libovolný tvar, členitost a snadnost instalace rozličných atrakcí a doplňků. Nevýhodou tohoto řešení může být šedost povrchu bazénu a tím i šedozelený odstín vody. Pro nerezové bazény se zřizuje jako stavební připravenost betonový základový pás, na který se buduje nosná nerezová konstrukce. Nerezové plechy dna se ukládají do vrstvy písku a pak se svařují. Plechy stěn se přivařují k nosné konstrukci. Výstavbu nerezového bazénu není možné provést svépomocí, musí ji provést odborná firma. Pokud se nerezový bazén osazuje mimo objekt domu, musí přes zimu zůstat naplněn vodou, aby nedošlo k poškození poměrně tenkých plechů mrazem. Podobně se musí bazén pečlivě ochránit před vzdutou podzemní vodou při čištění bazénu jak venkovního, tak vnitřního. Při pořizování nerezového bazénu je nutné počítat s poměrně vysokými investičními náklady.
Výraznou výhodou nerezových bazénů je jejich snadná údržba a téměř neomezená životnost. Na povrchu specielních nerezových plechů určených pro stavu bazénů se vytváří neviditelné pasivní vrstvy obsahující chrom, nikl a molybden. Výrobce uvádí, že i když dojde k porušení pasivní vrstvy, samostatně se obnoví také pod vodou (za přístupu kyslíku) na kovově čistém povrchu, což je velice důležité i pro bezproblémovou údržbu. Vždy je však třeba dbát na jakost použitého nerezového materiálu. Vana z nerezové oceli nepotřebuje žádný nátěr ani jinou povrchovou ochranu. Celistvý povrch bez pórů a spár dovoluje jednoduchou a levnou údržbu se zárukou maximální čistoty. Nerezový povrch omezuje rozvoj mikroorganismů a řas na stěnách a dně bazénové vany.