Dezinfekce bezchlorovým preparáty

Další možností hygienického zabezpečení bazénové vody u rodinných bazénů je použití bezchlorových preparátů, nejčastěji na bázi „aktivního kyslíku“. Aktivní složkou těchto látek bývají peroxisírany. Preparáty se využívají výlučně v soukromém sektoru, zejména proto, že

přehled-závad
přehled závad

je provozně velmi drahá. V bazénu se nevyskytuje pach chloru, ale ve vodě chybí látka pro dezinfekci vody s delší dobou působení.
Pro hygienické zabezpečení vody se mohou použít také další halogeny – brom a jod. Jejich použití má jednu výhodu – ve sloučenině s amoniakem (do vody se dostává s potem a močí) se nesnižuje jejich dezinfekční účinek a nepáchne jako chloraminy. Pro zabezpečení vody se musí dávkovat v troj až čtyřnásobném množství než chlor, proto je provoz takové dezinfekce velmi nákladný.