Závěr

Rozhodne-li se stavebník vlastní bazén postavit, má do konce svého života postaráno o zábavu a o starosti spojené s jeho provozem. Z předchozího textu možná vyplývá má skepse, zda všechny bazény, které byly nebo budou postaveny u soukromých domů, jsou efektivně využívány. Doufám, že po přečtení této kapitoly se bude stavebník snadněji rozhodovat.
V zahraničí se v lokalitách obývaných střední vrstvou dává přednost výstavbě společného sportovního zařízení, do kterého mají přístup všichni obyvatelé lokality. Za možnost používání se platí poplatek, který je součástí platby za udržování okolí jednotlivých nemovitostí. Takový bazén má profesionální údržbu a může být větší než si může dovolit postavit každý jednotlivý stavebník. Za bezpečnost provozu odpovídá každý návštěvník sám, děti do 15 let nemají bez doprovodu dospělé osoby do prostoru bazénu přístup (obr. 3).

přehled-bazénu
bazén-přehled-bazénu