Dlouhodobé provozní odstavení fltru

Dlouhodobou provozní odstávkou filtru se rozumí odstavení filtru po dobu delší jak 72 hod za předpokladu, že se znovu uvede do provozu dříve než za 14 dnů: Přitom by se měl filtr každých 72 hod vyprat vodou obsahující chlor. Jestliže bude filtr vyřazen z provozu na dobu delší jak 14 dnů, musí se po vyprání filtru před dlouhodobým odstavením filtru otevřít horní plnící otvor filtru a do filtru nalít chlorový roztok připravený např. z 10 l vody + 0,5 l desinfekčního roztoku SAVO. Po nalití roztoku do filtru se víko filtru opět uzavře. Před novým uvedením filtru do provozu se musí filtr pořádně vyprat a dezinfekční roztok odplavit.