Zazimování bazénů

Před příchodem mrazů se musí bazén zazimovat. Způsob zazimování závisí na typu a konstrukci bazénu.
Bazény, které se na zimu vypouští nebo dokonce uklízí, můžeme na zimu připravit ihned po skončení sezóny. Výrobce nebo dodavatel bazénu by měl při předání zařízení do užívání stanovit nejen podmínky pro běžný provoz, ale také způsob údržby bazénu mimo sezónu. Vypuštěním bazénu se exponuje celé dno bazénu vlivům klimatických-

vliv-mrazu-podloží-bazénu
bazén vliv mrazu podloží bazénu

změn, které by se měly omezit na co nejmenší míru. Pokud promrzne podloží pod bazénem, mohl by se celý bazén nebo jeho dno nadzvednout a poškodila by se jeho konstrukce (obr. 44).

Se zazimováním bazénu, ve kterém zůstane voda, by se mělo začít až když se teplota vody v bazénu ustálí na 10C. Hladina vody se sníží tak, aby plovoucí led nemohl poškodit technické zařízení (trysky protiproudu, skimmery apod.). Dno a stěny bazénu se musí před zazimováním zbavit všech nečistot (nejlépe pomocí vysavače. Pokud je to technicky možné, odmontuje se žebřík, čerpadlo, filtr a uskladní se v místě, kde teplota vody nepoklesne pod bod mrazu. Před demontáží se filtr řádně vypere a propláchne dezinfekčním prostředkem. Pokud má nemovitost vlastní kanalizační čistírnu nesmí se koncentrát vypustit do kanalizace, protože by se zničil biologický život a čistírna by přestala fungovat (žádný koncentrát by se neměl vypustit ani do veřejné kanalizace, ale vzhledem ke vzdálenosti a obsahu oxidovatelných látek nemůže dojít k zásadnímu ohrožení mikrobiologie v čistírně). Bazény s fólií se upouští tak, aby se zachoval dostatečný tlak vody pro vypnutí fólie (obr. 45).

U bazénů, které jsou vybaveny stabilním filtračním zařízením, se hladina snižuje cca 20 cm pod nejníže umístěné odtoky. Během zimy-

zakrytí-bazénu-plovoucím-polystyrenovým-deskam-musí-se-zabránit-přístupu-dětí
bazén zakrytí bazénu plovoucím polystyrenovým deskam

nesmí hladina stoupnout do úrovně přepadu nebo skimmerů, aby voda nemohla vtéci zpět do potrubí a do systému filtrace. Při dlouhodobých deštích nebo silném tání by se měla hladina kontrolovat a případně snížit. Potrubí a zařízení je potřeba vypustit nebo zajistit proti poškození mrazem. Čerpadla a filtrační zařízení je nutné buď demontovat a uložit v zatepleném prostoru nebo zajistit, aby zařízení nemohlo být poškozeno mrazem. Před zazimováním se filtr musí dokonale vyprat a vydezinfikovat. Pokud je čerpadlo s ucpávkou, která by mohla v zimě vyschnout, je třeba několikrát za zimu čerpadlem mechanicky protočit, aby nemohlo dojít k „přilepení“ ucpávky ke hřídeli a poškození motoru nebo ucpávky při opětném uvádění do provozu. Pokud je technologický systém vybaven automatickým systémem hlídání kvality vody, musí se nejchoulostivější prvky systému (čidla) vyjmout a uskladnit v příslušném roztoku. Vyschnutím by došlo ke zničení čidla. Jakmile se systém připraví na zazimování, měl by se vypnout hlavní vypínač technologie.

Do vody, která zůstane v bazénu, se nadávkují specielní, pomalu rozpustné zazimovací prostředky, které zamezují vzniku řas. Pokud během zimy na delší dobu roztaje led na hladině, mělo by se dávkování opakovat. Na hladinu vody se rozloží plováky, které zabrání,aby rozpínající se led nemohl poškodit stěny bazénu (neestetickým, ale levným řešením jsou uzavřené prázdné plastové láhve, z jedné čtvrtiny naplěné pískem, plovoucí v dostatečném množství na hladině). Větší bazény se mohou zakrýt nenasákavými deskami z izolačních materiálů (obr. 46). Kolem takto zakrytého bazénu by se mělo postavit ochranné zábradlí nebo by se mělo jiným způsobem zabránit náhodnému vstupu na zakrytou hladinu (zejména je to nebezpečné pro děti). Navíjecí systémy pro zakrývání hladiny vody v bazénu by se měly na zimu demontovat a uschovat v suchu. Přes menší bazén je nakonec výhodné natáhnout plachtu, která zabrání pronikání světla. Dostatek světla podporuje růst řas a mikroorganizmů i v zimním období. Plachta by měla být upravena tak, aby se na ní netvořily kaluže a aby se nemohla potrhat větrem.