Funkce a činnost filtru

Činnost filtrů je rozdělena na několik fází, které se ovládají armaturami na filtru buď ručně nebo automaticky. Automatické ovládání činnosti filtrů řádově zvyšuje jejich cenu. Jednotlivé kroky jsou řízeny časovým spínačem a protože je provoz filtru ovládán bez ohledu na zanesení filtru nečistotami, je takový provoz dražší a přitom stejně nelze úpravnu vody provozovat úplně bezobslužně. Obsluhovatel musí alespoň doplňovat chemikálie a čistit předfiltr.

Základní funkcí filtru je zachycování nečistot na vrstvě písku, u některých filtrů probíhá filtrace v celém objemu horní vrstvy. Surová voda z bazénu nebo z akumulační nádrže je přiváděna nad filtrační vrstvu, přefiltrovaná voda odtéká z prostoru pod mezidnem. V mezidnu jsou osazeny filtrační trysky. Naplnění pískem a jeho doplňování se provede podle pokynů výrobce. Filtrace a praní filtru včetně zafiltrování je řízeno v závislosti na odporu filtru. Odpor filtru je indikován tlakoměrem umístěným na vrcholu filtru. Tlakoměr bývá na číselníku pro zjednodušení obsluhy filtru opatřen barevnými segmenty. Pokud je ukazatel tlaku v zelené oblasti pracuje filtr v optimálních podmínkách. Pokud je v oblasti vyznačené žlutou barvou, snižuje se průtok filtrem a do bazénu se nevrací správné množství vody. Obsluhovatel úpravny (většinou majitel bazénu) by měl vyprat filtr. Když se ukazatel tlaku v oblasti posune do červené oblasti, je filtr silně zanesen, voda skoro necirkuluje a filtr se musí okamžitě vyprat.

Jestliže je voda v bazénu čistá a odpor filtru nedosáhne této hodnoty ani po týdnu provozu, měl by se filtr vyprat bez ohledu na stav ukazatele tlaku. Zabrání se tím rozkladu zachycených organických látek ve filtru.

Pro vyprání filtru se používá zpětný průtok bazénové neupravené vody k „načechrání“ všech vrstev a odplavení zachycených nečistot do kanalizace. Doba zpětného praní filtru je určena výrobcem. Během zpětného praní se kontroluje barva odtékající kalové vody. Pokud začne odtékat čistá voda, filtr je vypraný. Barva kalové vody se kontroluje buď na volném výtoku nad kanalizační vpust nebo v průhledítku odpadního potrubí, pokud se kalová voda vypouští do výše položené kanalizace.

Po ukončení zpětného praní se musí provést tzv. zafiltrování filtru. Při tom se nastaví průtok ve filtru stejným způsobem jako při filtraci, ale přefiltrovaná voda se vypouští do kanalizace. Zafiltrování zajistí, že se filtrační vrstvy usadí ve filtru zpět do správné pracovní polohy a zabrání se případnému úniku jemnějších filtračních frakcí do bazénu. Netrpělivost při praní filtru může způsobit, že filtrační vrstvy nejsou dostatečně „usazené“ a jemnější frakce, které by mohly zůstat v nižších hrubších vrstvách, se dostanou do bazénu. Po zafiltrování se filtr uvede do normálního provozního stavu – filtrace vody. Každý pískový filtr má přítokové potrubí neupravené vody, odtokové potrubí filtrované vody, odpadním potrubí prací vody a vody ze zafiltrování, odpadní potrubí pro zafiltrování, odvzdušovací potrubí a potrubí pro úplné vypuštění filtru. Větší filtry se ovládají přestavením polohy několika armatur. Tyto filtry se používají v úpravnách velkých veřejných bazénů, proto se nebudu popisem jejich ovládání zabývat. Menší filtry se v současné době vyrábějí jako blok s osazenou speciální šesticest-

šesticestný-ventil
bazén šesticestný ventil

nou armaturou (obr. 33) obvykle pro ruční ovládání. Potrubí jsou připojena k jednotlivým hrdlům šesticestného ventilu už od výrobce. Při ruční manipulaci s šesticestným ventilem musí být cirkulační čerpadlo vypnuto, protože hrozí poškození ventilu. Násilným přepnutím polohy ventilu při průtoku vody ventilem dojde k tak velkému tlakovému rázu, že ventil vyrobený z plastů praskne. To bývá nejčastější příčinou poškození automaticky ovládaného šesticestného ventilu. Když dojde k chybě režimu ovládání filtru a čerpadlo se vypne později, než dojde k pohybu armatury, tlakový ráz poškodí těleso šesticestného ventilu. Protože se to stává poměrně často, než se nový majitelé bazénu poučí z chyb, zdůraznil jsem vypínání čerpadla znovu několikrát při popisu ovládání šesticestného ventilu.

Uvedené doby pro jednotlivé operace jsou informativní a musí se upravit podle provozních zkušeností a okamžité kvality vody.