Zdroje znečistění bazénu

V předcházejícím textu jsem už uvedl některé rizikové faktory vedoucí k přirozenému zakalení vody. Vstupem osob do vody se do ní vnáší další znečistění. Každý člověk vnáší do bazénu několik set tisíc mikroorganizmů, z nichž je většina za normálních okolností zcela neškodných a je součástí ochranné vrstvy na kůži člověka. Některá místa na těle člověka, v závislosti na osobní hygieně, mohou být zdrojem patogenního znečistění vody. Preventivní opatření proti znečištění bazénové vody spočívá v dokonalém umytí celého těla mýdlem (samozřejmě bez plavek). Naši občané osobní hygienu při návštěvě bazénu úplně převrátili. Návštěvníci veřejných bazénů se před vstupem do bazénu rychle trochu namočí, aby je plavčík nevrátil do sprch. Před odchodem domů se ve sprše dlouho myje mýdlem, vlasy šampónem a myslí si, že se zbavuje „špinavé“ bazénové vody plné chloru. Neví, že se dnes ve většině bazénů používá do sprch přefiltrovaná a chlorem hygienicky zajištěná voda z bazénového okruhu. Provozovatel veřejných bazénů tím šetří vodou, omezuje rozvoj plísní a bakterií ve sprchách a tvorbu usazenin vodního kamene ve sprchových armaturách. Aby se voda v bazénu udržela v dobré kvalitě, měl by každý návštěvník bazénu se vstupenkou dostat malé „hotelové“ mýdlo. Návštěvník by je použil pro osobní hygienu (bez plavek) před tím, než vstoupí do bazénu. Osprchování celého těla po použití záchodu by mělo být samozřejmostí. Dá se předpokládat, že majitel soukromého bazénu si hygienu návštěvníků pečlivě hlídá. Je jednodušší omýt si tělo před vstupem do bazénu, než nečistoty (velmi zředěné) zachycovat úpravou bazénové vody. Proto i u soukromého bazénu musí být poblíž vstupu do bazénové haly sprcha s teplou vodou.

Dalším zdrojem mikroorganizmů v bazénové vodě může být voda ze zdroje doplňkové vody nebo se mikroorganizmy dostávají do vody vzduchem. U venkovních bazénů se do vody dostávají také drobní živočichové, hmyz, listí a prach z ovzduší. Voda v bazénu vytváří v závislosti na její teplotě příznivé podmínky pro rozvoj mikroorganizmů – bakterií, améb, hub, sinic a řas. Některé z nich jsou patogenní a mohly by způsobit těžké poškození zdraví plavcům. Ale i neškodné mikroorganizmy vytvářejí slizské úsady a při větším rozvoji mohou vést k zakalení vody. Účinné odstranění většiny mikroorganizmů je důležitou podmínkou pro to, aby voda byla pro plavce dostatečně bezpečná. Dosahuje se toho kombinací fyzikálních a chemických prostředků úpravy vody za předpokladu dokonalé výměny vody v bazénu.