Bezchlorová úprava vody

V současné době vzrůstá zájem zákazníků ze soukromého i veřejného sektoru o jiné, bezchlorové způsoby ošetření vody v bazénech a whirlpoolech. Některé nabízené bezchlorové postupy však mají nízkou dezinfekční a oxidační účinnost (např. aplikace samotného peroxidu vodíku, aplikace tzv. ionizátorů elektrolyticky uvolňujících kationty mědi a stříbra), v jiných případech (elektrolýza slané vody) se nejedná o bezchlorovou chemii. Kromě toho je třeba si uvědomit, že většina tzv. bezchlorových technologií není schopna zajistit dlouhodobý dezinfekční účinek a do vody se (zejména u veřejných koupališť) podle hygienických předpisů stejně dávkovat chlor.