Dezinfekce UV zářením

Desinfekce UV záření je progresivní technologický způsob zabezpečení vody. Jde o fyzikální způsob desinfekce vody bez vlivu na chemické složení vody, její chuť, nezpůsobuje zápach, což je její veliká přednost. Proces likvidace bakterií i jejich sporů a virů probíhá účinkem krátkovlnného záření o vlnové délce cca 250 µm. Velkou výhodou této metody je jednoduchost provedení a to, že nemůže dojít k předávkování jako u chemických způsobů sanitace vody. Nevýhodou jsou poměrně vysoké investiční náklady a skutečnost, že proces probíhá pouze v místě průchodu vody lampou a v bazénu se musí stejně použít chemický způsob dezinfekce vody.

Upravovaná voda je po průchodu filtrem přivedena do speciální trubice, kde v tenké vrstvě prochází komorou. Tam je ozářena UV paprsky, které zahubí vše živé ve vodě. Upravená voda je vrácena zpět do bazénu. Zařízení se připojuje pouze na zdroj el. energie, UV lampa se instaluje do ochozu výtlačného potrubí do bazénu za filtrací a ohřevem vody. Vzhledem k ceně se nepředpokládá použití této metody u sezónních zahradních bazénů.