Příprava bazénu ke koupání po povodni

Nejlepší ochranou nemovitosti před povodní je nestavět v zaplavované oblasti. Bohužel je stále mnoho lidí, kteří věří, že stoletá voda přichází jednou za sto let a obnovují své chaty a domy v inundačním území velkých toků. Povodeň připraví majiteli dramatické chvíle. Nebudu se zabývat způsobem ochrany nemovitosti před velkou vodou. Pokud není nemovitost postavena z vepřovic a nestojí na špatném podloží, mohla by povodeň přežít. Je lépe nechat vodu do domu pomalu „vejít“ než aby se do něj dramaticky nalila z výšky jednoho nebo dvou metrů. Na obrázku je vidět jaké tlaky vyvíjí voda na stěny a podlahu, pokud je prostor za zdí bez vody. Prázdný plastový nebo fóliový bazén během povodně většinou uplave. Pak se majitel může vrátit na začátek knihy a znovu začne hodnotit důvody pro obnovení bazénu. Když voda opadne, může majitel nemovitosti přemýšlet jak vzniklé škody napravit. Nestačí, aby voda opadla z povrchu pozemku, majitel by měl zkontrolovat, jak vysoko je hladina podzemní vody. Teprve pokud je rozdíl mezi dnem bazénu a hladinou podzemní vody zanedbatelný, může začít s přípravou na obnovení provozu.
Před znovuuvedením do provozu by se měla kromě vlastního bazénu zkontrolovat všechna zařízení, zda nebyla vodou poškozena. Po jejich opravě nebo výměně se může majitel plně věnovat obnově bazénu. Bazén se musí vypustit (vyčerpat) a stěny a dno by se měly zbavit všech naplavenin kartáčem nebo hadrem a pak vydezinfikovat roztokem na bázi chlornanu sodného. Po dezinfekci by se měl bazén vypláchnout a postupně napouštět filtrovanou vodou.