Příprava bazénu k provozu

Na jaře se po odkrytí hladiny vody bazén vyprázdní a dno a stěny bazénu se mechanicky zbaví nánosu a řádně se vydezinfikují. Před vypuštěním nebo vyčerpáním vody z bazénu by měl majitel zkontrolovat výšku hladiny podzemní vody v okolí bazénu, aby nedošlo k „vyplavení“ bazénu vztlakem podzemní vody.
Zařízení úpravy vody se připraví k sezónnímu provozu. Doporučuji, aby všechny činnosti spojené s demontáží a zpětnou montáží jednotlivých zařízení úpravny vody prováděla odborná firma. Během zimy může dojít ke korozi kovových částí elektrorozvodů nebo může v některých místech zůstat zkondenzovaná voda. Proto by měl před uvedením do provozu revizní technik provést měření a revizi elektrického zařízení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
Obdobně by se mělo postupovat i u vnitřních bazénů, pokud z nějakého důvodu odjede majitel na delší dobu mimo dům a zařízení bazénu zůstane vypnuté.