Výběr bazénu

Podle umístění bazénu se rozlišují bazény venkovní nezastřešené, venkovní zastřešené a vnitřní bazény. Přehled tvarů bazénů a konstrukčních řešení je obsažen v mnoha již vydaných publikacích. Z tohoto důvodu se v této knížce objevuje pouze stručný přehled hlavních typů a tvarů.
Přesto, že malé nadzemní bazény nejsou hlavním předmětem této publikace, nechci je úplně vynechat. Malý nafukovací nebo montovaný nadzemní bazén se koupí v obchodě, prodejce je povinen k výrobku dodat návod na montáž a obsluhu v českém jazyce. Bazén se musí montovat na vodorovnou plochu, která je zbavena ostrých úlomků horniny. Při hloubce vody 1m je váha vody 1000 kg na každý m2. Takový tlak může způsobit protržení fólie a její nevratné poškození. Tyto bazény jsou vhodné pouze pro krátkodobé použití v letní sezóně a mají velmi omezenou životnost, kterou silně ovlivňuje i způsob uskladnění přes zimu.
bazeny-nadzemni-bazen
Bazény trvalého charakteru jsou významným architektonickým prvkem prostoru zahrady nebo interiéru domu.