Velikost bazénů

Rozhodující kriterium pro návrh bazénu je jeho velikost. Rozměry bazénu mají největší vliv na všechny ostatní ukazatele včetně investičních a provozních nákladů. Pro plavání by neměl mít menší rozměry než 6 x 2,5 m a hloubku min. 1,20 m. Doporučuje se ovšem mít bazén o trochu větší – jeho velikost bude samozřejmě omezena investičními a provozními náklady.
Nejmenší délka neumožňuje volné plavání, proto se tyto bazény vybavují zařízením na plavání proti proudu, které proti plavci vypouští provzdušněný proud vody. Bazén nemusí být vždy obdélníkový – nepravidelný tvar však omezuje možnost zakrývání hladiny a tím se zvyšují jeho provozní náklady.
bazen-virivy
Bazén vířivý (whirlpool) je speciální kategorií rodinných bazénů. Není určen k plavání protože mívá poměrně malé rozměry – průměr 1,5 až 2 m, s hloubkou kolem 60 cm. Ve vířivkách uživatel převážně sedí nebo v polosedě leží a nechává se jemně masírovat podvodní nebo perličkovou masáží, slouží ke klidové relaxaci. Jejich výhodou je poměrně malý obsah vody – 1 až 2 m3. Rodinné vířivky jsou dodávány převážně jako výrobek vcelku včetně masážního čerpadla a dmychadla s malou úpravnou vody pro udržení kvality vody a její stálé teploty. Součástí dodávky vířivky bývá i kryt pro snížení odparu vody a tím tepelných ztrát v době, kdy je mimo provoz.