Vnitřní bazén

Vnitřní bazény se navrhují v rámci celkového dispozičního řešení domu. Dodatečná realizace je možná pouze přístavbou ke stávajícímu domu. Výstavba bazénu v domě i u domu ovlivní okolní konstrukce a základy. Nevhodné řešení bazénu jako dominantního prvku v objektu, kolem kterého se bude odehrávat převážná část rodinného života, je podrobněji popsáno v kapitole o projektování. Aby se mohly zvládnout negativní vlivy bazénu na stavební konstrukce, měl by být bazén umístěn do samostatné části budovy stavebně oddělené od ostatních místností domu. Bazén ovlivňuje statiku domu a to je třeba včas zahrnout do stavebního řešení domu přesto, že se bazén nebude v první etapě výstavby realizovat, ale s jeho výstavbou v budoucnu se počítá. Na obrázku 4 je pohled na základy stávajícího objektu, které bylo třeba v důsledku dodatečné přístavby bazénového křídla snížit na úroveň základové spáry bazénu. Při výstavbě se muselo postupovat velmi opatrně, aby nedošlo k poškození obývacího pokoje, se kterým přístavba bazénu sousedí.
Bazénová hala by měla umožňovat dostatek pohybu kolem bazénu, u soukromých bazénů včetně možnosti posezení (k bazénu by se nikdy neměly nosit skleněné předměty).
zaklady
zaklady1
Velikost bazénové haly ovlivňuje investiční i provozní náklady a je na projektantech, aby nalezli spolu s klientem vhodné kompromisní řešení. Velmi pozorně by se měla bazénová hala navrhovat s ohledem na způsob otevírání oken, jejich čištění a možnosti výměny žárovek. U bazénu by měla být sprcha, toaleta a případně malá šatna pro převlečení hostů.