Sportovní hledisko

Plavání je sport, který nelze nahradit jinou pohybovou aktivitou. Střídavé zatěžování a uvolňování jednotlivých partií těla působí příznivě na jejich vývoj a způsobuje jejich rovnoměrné rozvíjení. Plavání zvyšuje vytrvaleckou zdatnost. Je vhodným doplňkovým sportem, který funguje jako účinná regenerace.
Využití bazénu pro sportování je podmíněno rozměrem bazénu a jeho technickým vybavením. Pro plavání by měla být nejmenší délka bazénu 10 m, šířka alespoň 3 m. Kratší bazén je vhodný spíše na hrátky než na plavání. V krátkých bazénech je možné trénovat, pokud se bazén doplní protiproudovým plaváním nebo se trénující osoba přiváže pružným lanem k okraji bazénu.
Pro rehabilitaci a relaxaci je možné bazén doplnit o podvodní masáže nebo vodopády.