Zařízení pro protiproudové plavání, masážní trysky, vodní atrakce

Na trhu je široký výběr jednotlivých soustrojí. Jejich cena se pohybuje v řádech desetitisíců. To by mohl být důvod, proč se stavebník rozmýšlí, jestli si zařízení pořídí hned nebo někdy v budoucnu. Bohužel pro něj se však musí rozhodovat hned během hrubé stavby bazénu a bazénové haly. Aby se mohl oddálit nákup drahých soustrojí, musí být do stěn a dna bazénu vložen příslušný prostupový kus a nezbyt-

masážní-tryska
bazén masážní-tryska

né délky potrubí pro dodatečné osazení čerpadel a vystrojení ovládacích a aktivních prvků. Samozřejmě se musí do místa, kde bude čerpadlo osazeno, přivést kabely pro dodatečné připojení motoru a ovládaní činnosti. Určitě není možné zapínat čerpadlo atrakce mokrou rukou v rozvaděči, i když bude umístěn mimo bazénovou halu. Dodatečné bourání drážek pro kabel nebo dokonce přívod kabelem po nákladně obloženém povrchu stěn je určitě k vzteku a může zcela zabránit použití těchto zařízení.
Pro protiproudové plavání, masážní trysky a vodní atrakce se používají čerpadla s průtokem asi 60 m3/h, výkon motoru čerpadla bývá kolem 3 kW. Při umisťování čerpadla se musí vzít v úvahu, že část výkonu motoru se přemění na teplo a k tomu se přidá ztrátové teplo proudící bazénové vody. Podle očekávané doby provozu se při návrhu musí vzít v úvahu, jak toto teplo odstranit. Jestliže se čerpadlo umístí do uzavřené nevětrané šachty, nesmí být čerpadlo v provozu příliš dlouho. Při překročení teploty vzduchu v šachtě se nedodrží požadavek na odvádění tepla a dojde k poškození motoru.
Čerpadlo o napětí 230V nesmí být ponořeno do bazénu, ve kterém jsou plavci. Pro čerpání vody z bazénu se zásadně používají čerpadla, která jsou umístěna vedle bazénu ve strojovně nebo v suché jímce. Ponorná čerpadla mohou z bazénu čerpat vodu pouze v době, kdy tam žádný člověk není – např. při vyčerpávání vody na zahradu.
Obdobné požadavky jsou na dmychydla pro dodávku vzduchu do vířivek. Potrubí, které je vedeno od dmychadla by mělo být opatřeno zpětnou klapkou a mělo by být vedeno do bazénu tak, že se nejprve vyvede nad hladinu vody v bazénu, aby při vypnutí zařízení do něj nevtekla voda nebo dokonce tudy neodtékala do kanalizace.