Bazény s kolísavou hladinou

Odběr vody z hladiny se provádí pomocí jednoho nebo několika hladinových sběračů – skimmerů. Skimmer je plastová nebo kovová nerezová armatura, která je zabudována do stěny bazénu tak, aby se voda odebírala z úrovně hladiny. Otvor skimmeru je opatřen klapkou s plovákem, která umožňuje odběr z hladiny i při provozním kolísání hladiny. Skimmer odebírá vodu tak, že do úpravny vody je zajištěn stálý přítok vody tak, aby nedocházelo k zavzdušňování cirkulačního čerpadla. Do skimmeru je vložen ochranný košík, kde se zachycují hrubé mechanické nečistoty (listí, vlasy apod.) a brání se tím ucpávání sacího potrubí. Do některých typů skimmeru lze přivést i doplňkovou zdrojovou vodu, která přitéká přes plovákový uzávěr a udržuje potřebný objem vody v bazénu. U větších tvarově nepravidelných bazénů bývá hladinový odběr řešen i větším počtem skimmerů, aby se zajistila co nejlepší výměna vody v bazénu.
kolisava hladina
Všechny skimmery musí být osazeny výškově do stejné úrovně, jinak nelze zajistit správnou funkci cirkulace vody v bazénu. Pro praní filtru je potřeba odebírat vodu z bazénu. Podle velikosti bazénu se odběrem vody pro praní filtru nebo když z bazénu odejdou všichni plavci sníží hladina vody v bazénu pod úroveň skimmeru. Přítok doplňkové vody nemůže zajistit během krátké doby její rychlé doplňování do bazénu tak, aby nedošlo k zavzdušení čerpadla. Proto se do sacího potrubí čerpadla přivádí část vody ze dna bazénu dnovým vtokem (většinou je průtok nastaven tak, že ze dna se odebírá asi 1/3 cirkulačního množství vody, ze skimmerů 2/3). Protože se voda z bazénu odebírá bodově, vytváří se na povrchu stěn bazénu v úrovni hladiny mastný pruh nečistot, který se musí mechanicky odstraňovat.