Technické hledisko

Z hlediska technického si musí stavebník zajistit dostatek vody, tepla a elektrické energie pro provoz bazénu. Také se musí zjistit, kam se bude vypouštět voda z praní filtru a bazénu. Alternativní zdroj energie nebo vícenásobné využití vody může snížit provozní náklady. Je třeba si uvědomit, že životnost technického zařízení pro úpravu vody a zajištění tepla pro provoz bazénu nepřekračuje 10 let a většinou po takové době už nepracuje hospodárně.
Krytý bazén by měl přímo navazovat na stavbu – chodit v zimě v kožichu přes dvůr do bazénu asi není nejlepší řešení. Kromě toho běžné podmínky územních plánů většinou nedovolují v sevřené zástavbě budovat několik samostatně stojících stavebních objektů na jednom malém pozemku.
bazeny-sidliste
bazeny-sidliste1